QUY ĐỊNH VỀ THUẾ TNCN

Thuế thu nhập cá nhân là khoản tiền thuế mà người có thu nhập phải trích nộp một phần tiền lương hoặc từ các nguồn thu khác vào ngân sách nhà nước sau khi đã tính các khoản được giảm trừ. Theo đó, thuế TNCN được xây dựng trên nguyên tắc công bằng và khả năng nộp thuế. Thuế thu nhập cá nhân không đánh vào những cá nhân có thu nhập thấp, vừa đủ nuôi sống bản thân và gia đình ở mức cần thiết. Do đó việc nộp thuế thu nhập cá nhân cũng góp phần làm giảm khoảng cách chênh lệch giữa các tầng lớp dân cư.

NGHỊ ĐỊNH 125/2020/NĐ-CP XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ THUẾ VÀ HÓA ĐƠN MỚI NHẤT 2020

Nghị định 125/2020/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 19/10/2020 vừa qua quy định việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế và hóa đơn. Về cơ bản, các hành vi vi phạm hành chính về thuế và hóa đơn, hình thức xử phạt được xây dựng dựa trên cơ sở kế thừa các quy định còn phù hợp tại Nghị định 129/2013/NĐ-CP. 

HƯỚNG DẪN QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN MỚI NHẤT 2020

Quyết toán thuế TNCN như thế nào? Hồ sơ và thủ tục quyết toán ra sao? Người lao động nhận thu nhập có những cách nào để quyết toán thuế TNCN? Tất cả các thắc mắc trên sẽ đươc Đại lý thuế TASCO chúng tôi cung cấp giải đáp cho quý khách hàng, bên cạnh đó, nếu có nhu cầu sử dụng dịch vụ quyết toán thuế TNCN, quý khách vui lòng liên hệ đến Đại lý thuế TASCO ngay để được tư vấn miễn phí

CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ THEO QUY ĐỊNH MỚI NHẤT KHI TÍNH THUẾ TNCN

Mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế TNCN và người phụ thuộc theo quy định mới nhất là bao nhiêu? Giảm trừ gia cảnh gồm những khoản nào? Cách tính mức giảm trừ gia cảnh như thế nào? Tất cả các thắc mắc trên sẽ được Đại lý thuế TASCO chúng tôi cung cấp thông tin để giải đáp cho quý khách hàng về vấn đề trên. 

Cá nhân có thu nhập ở 2 nơi tính thuế TNCN như thế nào? Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN làm việc 2 nơi.

Hiện nay có rất nhiều cá nhân có thu nhập từ 2 hoặc nhiều nơi làm việc khác nhau. Và thuế TNCN phải nộp được tính như thế nào? Quyết toán thuế ra sao? Người có thu nhập từ 2 nơi đóng các loại BHXH, BHYT,... theo cách thức nào? Tất cả các thắc mắc liên quan đến vấn đề này sẽ được Đại lý thuế TASCO chúng tôi giải đáp cho quý khách hàng trong bài viết dưới đây.

THÔNG TƯ 92/2015/TT-BTC

Hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế số 71/2014/QH13 và nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của chính phủ quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về thuế.

THÔNG TƯ 151/2014/TT-BTC

Thông tư 151/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 10/10/2014 hướng dẫn thi hành nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các nghị định quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và các quy định quản lí thuế.

THÔNG TƯ 119/2014/TT-BTC

Thông tư 119/2014/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011, thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của bộ tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế

THÔNG TƯ 111/2013/TT-BTC

Hướng dẫn thực hiện luật thuế thu nhập cá nhân, luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân và nghị định số 65/2013/NĐ-CP của chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân về: Các quy định về người nộp thuế, các khoản thu nhập chịu thuế, miễn thuế, giảm thuế, kỳ tính thuế,... và căn cứ tính thuế đối với cá nhân cư trú và không cư trú.