QUY ĐỊNH VỀ THUẾ

Cập nhật các quy định về thuế như: Quy định về thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế xuất nhập khẩu, thuế thu nhập cá nhân, hóa đơn chứng từ, ...

Thông tư  219/2013/TT-BTC quy định về thuế GTGT

Thông tư 219/2013/TT-BTC HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 209/2013/NĐ-CP NGÀY 18/12/2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG.

THÔNG TƯ 92/2015/TT-BTC

Hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế số 71/2014/QH13 và nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của chính phủ quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về thuế.

THÔNG TƯ 151/2014/TT-BTC

Thông tư 151/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 10/10/2014 hướng dẫn thi hành nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các nghị định quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và các quy định quản lí thuế.

THÔNG TƯ 119/2014/TT-BTC

Thông tư 119/2014/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011, thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của bộ tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế

THÔNG TƯ 111/2013/TT-BTC

Hướng dẫn thực hiện luật thuế thu nhập cá nhân, luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân và nghị định số 65/2013/NĐ-CP của chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân về: Các quy định về người nộp thuế, các khoản thu nhập chịu thuế, miễn thuế, giảm thuế, kỳ tính thuế,... và căn cứ tính thuế đối với cá nhân cư trú và không cư trú.

Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp là gì?

Thuế thu nhâp doanh nghiệp (TNDN) là loại thuế trực thu đánh trên phần thu nhập của doanh nghiệp sau khi trừ đi các khoản chi phí hợp lý. Thuế thu nhập doanh nghiệp là một trong những loại thuế quan trọng liên quan trực tiếp đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Thuế giá trị gia tăng là gì?

Thuế giá trị gia tăng hay còn gọi là thuế VAT ( Value Added Tax) là thuế tính trên giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng.

THỦ TỤC PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Tổ chức, cá nhân trước khi muốn sử dụng hóa đơn điện tử phải làm thủ tục thông báo phát hành hóa đơn và được duyệt bởi chi cục thuế nơi quản lý tổ chức, cá nhân đó. Sau đây là hướng dẫn hồ sơ thủ tục nộp thông báo phát hành hóa đơn điện tử:

Phân biệt Hóa đơn điện tử có mã số và không có mã số của cơ quan Thuế

Hóa đơn điện tử loại có loại có mã số của cơ quan thuế và có loại không có mã số của cơ quan thuế. Để việc sử dụng Hóa đơn điện tử hiệu quả và nhanh chóng nhất, Anh chị cần phân biệt Hóa đơn điện tử có mã số và không có mã số của cơ quan thuế?

Hóa đơn điện tử có xuất lùi ngày được không?

Khi bắt đầu sử dụng hóa đơn điện tử, nhiều doanh nghiệp chưa nắm rõ quy định sẽ rất dễ mắc vào những sai lầm không đáng có. Sau đây, TASCO xin chia sẻ về việc xuất lùi ngày của hóa đơn điện tử.

Khám Chữa Bệnh trái tuyến tại bệnh viện tỉnh vẫn hưởng 100% chi phí nội trú từ 2021

Tin vui cho những ai tham gia bảo hiểm y tế có nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh (KCB) trái tuyến.

CẦN ĐÓNG BHXH BAO LÂU THÌ ĐƯỢC HƯỞNG CHẾ ĐỘ THAI SẢN?

Lao động nữ sinh con được hưởng chế độ thai sản khi đáp ứng một số điều kiện nhất như thời gian đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) trước khi sinh. Vậy lao động nữ có phải đóng BHXH 6 tháng liên tục mới được hưởng chế độ thai sản?
1 2 3 ...