BẢNG GIÁ HỒ SƠ PHÁP LÝ BAN ĐẦU, KÊ KHAI BÁO CÁO THUẾ, ĐIỀU CHỈNH TỜ KHAI THUẾ

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ THIẾT LẬP HỒ SƠ PHÁP LÝ BAN ĐẦU

DỊCH VỤ KÊ KHAI BÁO CÁO THUẾ HÀNG THÁNG/QUÝ

Áp dụng: Doanh nghiệp chỉ làm báo cáo thuế - BCT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

SỐ LƯỢNG HĐ

Đầu vào + Đầu ra/tháng

PHÍ DỊCH VỤ

(Đồng/tháng)

Thực hiện báo cáo thuế hằng tháng/quý

  • Lập báo cáo thuế GTGT hàng tháng/quý bằng phần mềm kê khai thuế mã vạch 2 chiều (phần mềm HTKK)

  • Lập tờ khai thuế TNCN hàng tháng/quý bằng phần mềm kê khai mã vạch 2 chiều (phần mềm HTKK)

Không phát sinh HĐ

Từ 01 đến 05 hóa đơn

Từ 06 đến 10 hóa đơn

 

Từ 11 đến 15 hóa đơn

Từ 16 đến 20 hóa đơn

Từ 21 hóa đơn trở lên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400.000

500.000

600.000

 

 

700.000

800.000

Thêm 50.000 cho mỗi 10 hóa đơn tăng lên

 

 

 

 

 

 

 

Thực hiện hồ sơ đăng ký thuế đầu mỗi năm

  • Tờ khai thuế môn bài
  • Lập tờ khai đăng ký hình thức kế toán
  • Lập bảng đăng ký khấu hao TSCĐ

DỊCH VỤ KÊ KHAI BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH BÁO CÁO THUẾ

Áp dụng: Doanh nghiệp kê khai thuế sai sót cần điều chỉnh

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

SỐ LƯỢNG HĐ ĐIỀU CHỈNH

PHÍ DỊCH VỤ

(Đồng/tháng)

Điều chỉnh và giải trình các sai sót về hóa đơn hoặc các chỉ tiêu trong tờ khai báo cáo thuế hàng tháng/quý

Từ 01 đến 03 hóa đơn

Từ 04 hóa đơn trở lên

01 chỉ tiêu trên tờ khai

02 chỉ tiêu trên tờ khai

400.000

500.000

400.000

500.000

 

             LIÊN HỆ HOTLINE: 0975480868 hoặc 085.486.2446 để được tư vấn

 

Bình luận