BẢNG GIÁ BẢNG GIÁ DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ LAO ĐỘNG, BHXH, BHYT, BHTN, CÔNG ĐOÀN

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ LAO ĐỘNG, BHXH, BHYT, TẠI CÔNG TY TASCO

Nôi dung

Phí DV
(Chưa VAT)

Thời gian

 phát sinh

Thời gian
thực hiện

1) Tư vấn và thực hiện: (dưới 05 người)
- Đăng ký lao động và thang bảng lương
- Đăng ký BHXH, BHYT,
BHTN
- Đăng ký công đoàn

1.500.000 

 
Đăng ký lần đầu

30 ngày lv

300.000 

Phát sinh

hàng tháng

 

2) Tư vấn và thực hiện: (từ 05 dưới 10)
- Đăng ký lao động và thang bảng lương
- Đăng ký BHXH, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp
- Đăng ký công đoàn

2.000.000 

 
Đăng ký lần đầu

30 ngày lv

500.000 

Phát sinh

hàng tháng

3) Tư vấn và thực hiện: (từ 10 dưới 15)
- Đăng ký lao động và thang bảng lương
- Đăng ký BHXH, BHYT,
BHTN

- Đăng ký công đoàn

2.500.000 

 
Đăng ký lần đầu

30 ngày lv

700.000 

Phát sinh

hàng tháng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 * Lưu ý:
- Phí trên bao gồm tư vấn soạn hồ sơ và nộp hồ sơ
- Phí trên chưa bao gồm thuế GTGT 10%.
- Phí trên áp dụng cho khách hàng đang sử dụng dịch vụ Đại lý thuế
- Luôn có nhân viên của
TASCO đi cùng để hướng dẫn và hỗ trợ nhiệt tình
- Quý khách chỉ cần giấy tờ duy nhất CMND (hoặc hộ chiếu) sao y trong 3 tháng và CMND còn hạn trong 15 năm.

LIÊN HỆ HOTLINE: 0975.48.08.68 hoặc 085.486.2446 để được tư vấn

Bình luận