QUY ĐỊNH VỀ THUẾ GTGT

Thuế giá trị gia tăng là một loại thuế gián thu đánh trên khoản giá trị tăng thêm cuả hàng hoá, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng và được nộp vào ngân sách Nhà nước theo mức độ tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ. Ðối tượng chịu thuế giá trị gia tăng là các loại hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam, trừ các đối tượng không thuộc diện chịu thuế theo quy định cuả Luật thuế giá trị gia tăng và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành. Ðối tượng nộp thuế giá trị gia tăng là các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế và tổ chức, cá nhân khác nhập khẩu hàng hoá chịu thuế. thuế suất thuế giá trị gia tăng là: 0 % ,5 % , 10 % áp dụng cho các nhóm hàng hóa, dịch vụ. Trong đó mức thuế suất 0% áp dụng đối với hàng hóa xuất khẩu.

Những Đối Tượng Không Chịu Thuế Giá Trị Gia Tăng (GTGT) Năm 2024

Thuế Giá Trị Gia Tăng(GTGT) là một loại thuế được áp dụng đối với các hoạt động kinh doanh, chủ yếu bao gồm các hoạt động mua bán, sản xuất, dịch vụ và xuất nhập khẩu. Vậy những đối tượng nào không phải chịu thuế giá trị gia tăng trong năm 2024, cùng TASCO tìm hiểu bài viết dưới đây nhé!!!

Dịch vụ hoàn thuế VAT tại TP.HCM

Đại lý thuế TASCO luôn thấu hiểu được những trở ngại về công tác thuế mà doanh nhân bạn đang gặp phải. “DỊCH VỤ HOÀN THUẾ VAT” ra đời sẽ là giải pháp giúp doanh nghiệp thực hiện toàn bộ thủ tục, hoàn thiện sổ sách kế toán và lập hồ sơ xin hoàn thuế, nộp hồ sơ hoàn thuế GTGT đến cơ quan thuế và cam kết hỗ trợ doanh nghiệp giải trình hồ sơ hoàn thuế khi có thanh tra kiểm tra theo đúng quy định.

Thuế GTGT 8% có được áp dụng đối với các hóa đơn dịch vụ được xuất từ năm 2022 cho năm 2023 hay không?

Từ ngày 01/02/2022, thuế GTGT đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10% được giảm còn 8%. Vậy có được áp dụng thuế GTGT 8% đối với những hóa đơn dịch vụ được xuất năm 2022 cho năm 2023 hay không?

Dịch vụ hoàn thuế GTGT mới nhất năm 2022

Quý doanh nhân đang mong muốn hoàn thuế GTGT, nhưng lại không biết làm thế nào. Hãy để đại lý thuế TASCO hỗ trợ! Chúng tôi sẽ thay doanh nghiệp thực hiện toàn bộ thủ tục, hoàn thiện sổ sách kế toán và lập hồ sơ xin hoàn thuế, nộp hồ sơ hoàn thuế GTGT đến cơ quan thuế và các công việc liên quan khác.

Những đối tượng chịu thuế GTGT thuế suất 10%

Ngoài những loại hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 0%, 5% hoặc không chịu thuế, các mặt hàng – đối tượng chịu thuế suất 10% được quy định tại Điều 11 Thông tư số 219/2013/TT-BTC, không áp dụng đối với các mặt hàng, dịch vụ được quy định tại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư này.

Các loại hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT thuế suất 5%

Theo quy định hiện nay, có rất nhiều mặt hàng chịu thuế với những mức thuế suất khác nhau hoặc không chịu thuế. Vậy, những mặt hàng nào chịu mức thuế suất 5% theo quy định hiện hành, điều kiện hàng hóa để áp dụng mức thuế suất 5% là gì? Đại lý thuế TASCO sẽ cung cấp thông tin nhằm giải đáp những câu hỏi trên trong bài viết dưới đây.  

HƯỚNG DẪN LẬP TỜ KHAI THUẾ GTGT THEO MẪU 04/GTGT

Những doanh nghiệp mới thành lập, doanh nghiệp có doanh thu hằng năm , <1 tỷ, Hộ cá nhân kinh doanh phải kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu theo mẫu 04/GTGT ( trừ trường hợp đăng ký tự nguyện theo phương pháp khấu trừ). Hồ sơ khai thuế GTGT tháng/quý trực tiếp trên doanh thu là tờ khai thuế GTGT mẫu số 04/GTGT ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC về hướng dẫn thi hành luật quản lý thuế.

HƯỚNG DẪN KÊ KHAI THUẾ GTGT THEO MẪU 03/GTGT

Khi nào doanh nghiệp cần phải kê khai thuế GTGT theo mẫu 03/GTGT hàng tháng, hàng quý. Tờ khai thuế GTGT mẫu 03/GTGT áp dụng cho những đối tượng kinh doanh nào? Đại lý thuế TASCO xin cung cấp những thông tin để giải đáp những câu hỏi trên và hướng dẫn quý khách hàng lập tờ khai thuế GTGT theo mẫu 03/GTGT trong bài viết dưới đây.

HƯỚNG DẪN LẬP TỜ KHAI THUẾ GTGT MẪU 01/GTGT

Kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ như thế nào? Cách lập tờ khai mẫu số 01/GTGT ra sao? Đại lý thuế TASCO sẽ cung cấp cho quý khách hàng những thông tin để giải đáp những câu hỏi trên. 

NHỮNG TRƯỜNG HỢP KHÔNG PHẢI KÊ KHAI NỘP THUẾ GTGT

Thông thường, khi doanh nghiệp bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh, đối với hàng hóa dịch vụ chịu thuế doanh nghiệp đều phải tiến hành kê khai, nộp, tính thuế GTGT. Bên cạnh đó, cũng có khá nhiều trường hợp không phải kê khai, tính, nộp thuế GTGT theo luật thuế mới nhất được hướng dẫn tại Điều 5 của Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013.

CÁC MẶT HÀNG DỊCH VỤ KHÔNG CHỊU THUẾ GTGT MỚI NHẤT

Hàng hóa, đối tượng không chịu thuế GTGT gồm những sản phẩm nào? Đây là câu hỏi chung của rất nhiều người khi bắt đầu có ý tưởng kinh doanh riêng. Lựa chọn mặt hàng không chịu thuế GTGT có thể giúp bạn tiết kiệm một khoản tiền nộp thuế, gia tăng lợi nhuận. Dưới đây là bài viết của Đại lý thuế TASCO cung cấp thông tin về những mặt hàng được miễn thuế GTGT. 

CÁC LOẠI HÀNG HÓA DỊCH VỤ CHỊU THUẾ GTGT 0%

Theo quy định hiện nay, có rất nhiều mặt hàng chịu thuế với những mức thuế suất khác nhau hoặc không chịu thuế. Vậy, những mặt hàng nào chịu mức thuế suất 0% theo quy định hiện hành, điều kiện hàng hóa để áp dụng mức thuế suất 0% là gì? Đại lý thuế TASCO sẽ cung cấp thông tin nhằm giải đáp những câu hỏi trên trong bài viết dưới đây.