CÁC THỦ TỤC CHUYỂN ĐỔI HỘ KINH DOANH CÁ THỂ THÀNH DOANH NGHIỆP

  • 08/10/2019 15:00

Hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp trên sơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh bao gồm bản chính giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký thuế và các tờ quy định tại Điều 21, điều 22, điều 23 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp tương ứngvới từng loại hình doanh nghiệp.

Cụ thể như sau:

Hồ sơ chuyển đổi hộ kinh doanh cá thể thành doanh nghiệp tư nhân

+ Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh bản chính

+ Giấy chứng nhận đăng ký thuế bản sao hợp lệ

+ Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp

+ Bản sao hợp lệ của một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của chủ doanh nghiệp tư nhân như chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu.

Hồ sơ chuyển đổi hộ kinh doanh cá thể thành công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty cổ phần và công ty hợp danh

+ Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh bản chính

+ Giấy chứng nhận đăng ký thuế bản sao hợp lệ

+ Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp

+ Điều lệ công ty

+ Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần. Danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông nước ngoài là tổ chức.

+ Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây:

  • Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là cá nhân như CMND/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu.
  • Quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân như CMND/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu của người đại diện theo ủy quyền và văn bản ủy quyền tương ứng đối với người thành lập doanh nghiệp là tổ chức
  • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định luật đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành

                                      Hồ sơ, trình tự thủ tục chuyển đổi ra sao?

Hồ sơ chuyển đổi hộ kinh doanh cá thể thành công ty TNHH một thành viên

+ Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh bản chính

+ Giấy chứng nhận đăng ký thuế bản sao hợp lệ

+ Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp

+ Điều lệ công ty

+ Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân như Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu của người đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức quản lý theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 78 Luật Doanh nghiệp

Danh sách người đại diện theo ủy quyền và bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân như Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu của từng đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức quản lý theo quy định tại Điểm b Khoản 1
+ Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây:

  • Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân như Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là cá nhân;
  • Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước);
  • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

+ Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức.

Nếu quý khách còn thắc mắc, đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi!

TASCO luôn lắng nghe ý kiến của khách hàng. Mọi đóng góp vui lòng liên hệ hotline số 0975.480.868 hoặc email: mylinh2883@gmail.com

HOẶC LINK:https://dichvutuvandoanhnghiep.vn/dang-ky-truc-tuyen.html

Bình luận