XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC KẾ TOÁN

  • 10/10/2019 11:28

XỬ PHẠT HÀNH VI VI PHẠM VỀ KẾ TOÁN

STT

HÀNH VI VI PHẠM

MỨC XỬ PHẠT

I

Vi phạm quy định về tổ chức bộ máy kế toán, bố trí người làm kế toán hoặc thuê làm kế toán (Điều 17)

1

Không tổ chức bộ máy kế toán

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng

2

Không bố trí người làm kế toán, làm kế toán trưởng hoặc không thuê tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ kế toán làm kế toán, làm kế toán trưởng theo quy định

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng

3

Bố trí người làm kế toán trưởng không đủ tiêu chuẩn, điều kiện quy định

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng

II

Vi phạm quy định về thuê làm dịch vụ kế toán (Điều 17)

1

Thuê tổ chức, cá nhân không đủ tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề kế toán để làm dịch vụ kế toán cho đơn vị mình

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng

2

Lập không đầy đủ các báo cáo tài chính theo quy định

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng

III

Vi phạm quy định về lập và trình bày báo cáo tài chính (Điều 11)

1

Báo cáo tài chính không có chữ ký của người lập, kế toán trưởng, phụ trách kế toán hoặc người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng

2

Lập không đầy đủ các báo cáo tài chính theo quy định

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng

3

Không lập báo cáo tài chính theo quy định

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng

4

Lập Báo cáo tài chính không đúng với số liệu trên sổ kế toán và chứng từ kế toán

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng

IV

Vi phạm quy định về nộp và công khai báo cáo tài chính (Điều 12)

1

Nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền chậm dưới 03 tháng so với thời hạn quy định

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng

2

Không nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng

3

Nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền không đính kèm báo cáo kiểm toán đối với các trường hợp mà pháp luật quy định phải kiểm toán báo cáo tài chính

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng

Nếu quý khách còn thắc mắc, đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi!

TASCO luôn lắng nghe ý kiến của khách hàng. Mọi đóng góp vui lòng liên hệ hotline số 0975.480.868 hoặc email: mylinh2883@gmail.com

Bình luận