Thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh

 • 04/06/2020 13:01
 1.  

Thủ tục thay đổi tên công ty 

Bước 1: Chuẩn bị giấy tờ thay đổi tên công ty như hướng dẫn sau đây:

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với doanh nghiệp có dự án đầu tư).
 • Giấy chứng nhận Mã số thuế (nếu có)
 • Tên doanh nghiệp mới dự định thay đổi

Bước 2: Soạn thảo và hoàn thiện hồ sơ thay đổi tên công ty theo từng loại hình doanh nghiệp

 • Thông báo của người đại diện pháp luật về việc thay đổi tên doanh nghiệp
 • Biên bản họp về việc thay đổi tên công ty (đối với công ty TNHH Hai thành viên trở lên, Công ty Cổ Phần, công ty hợp danh)
 • Quyết định của Chủ tịch HĐTV/HĐQT về việc thay đổi tên doanh nghiệp

Bước 3: Nộp bộ hồ sơ thay đổi tên công ty đầy đủ tại Phòng đăng ký kinh doanh, Sở Kế Hoạch và Đầu Tư

Bước 4: Nhận kết quả là giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Nếu hồ sơ hoàn chỉnh và chính xác).

 

Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty

 • Thay đổi địa chỉ công ty trong cùng quận/ huyện

Khi thay đổi địa chỉ công ty trong cùng quận/huyện thì không cần chuyển hồ sơ thuế. 

Bước 1: Chuẩn bị bộ hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty trên giấy phép

Hồ sơ gồm có:

 • Thông báo thay đổi địa chỉ công ty cùng quận
 • Quyết định thay đổi địa chỉ công ty.
 • Biên bản họp của HĐTV / HĐQT nếu là công ty TNHH hai thành viên, hợp danh hay cổ phần.
 • Giấy ủy quyền cho người đi thực hiện nộp hồ sơ và nhận kết quả.
 • Văn bản khác liên quan đến việc thay đổi địa chỉ.

Bước 2: Nộp hồ sơ

 • Nộp tại Phòng đăng ký kinh doanh, Sở Kế Hoạch và Đầu Tư.
 • Nếu hồ sơ chuẩn bị đầy đủ đúng theo quy định thì sẽ được tiếp nhận và công ty sẽ nhận được Giấy hẹn trả kết quả từ Phòng đăng ký kinh doanh.

Bước 3: Nhận kết quả

 • Theo ngày hẹn trả kết quả mà đến để nhận kết quả tại Phòng đăng ký kinh doanh 
 • Nếu hồ sơ hoàn toàn hợp lệ công ty sẽ nhận được giấy phép đăng ký kinh doanh mới.
 • Ngược lại công ty sẽ nhận được văn bản trả lời lý do hồ sơ bị từ chối và cách bổ sung, sửa đổi để tiếp tục thực hiện hồ sơ.

Bước 4: Đăng bố cáo thay đổi

Việc đăng bố cáo thay đổi sẽ được Phòng đăng ký kinh doanh thực hiện bằng cách cập nhật thông tin mới nhất của công ty lên trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đăng ký kinh doanh ngay thời điểm có giấy phép kinh doanh mới.

 • Thay đổi địa chỉ công ty khác quận/ huyện, tỉnh, thành

Khi thay đổi địa chỉ công ty khác quận/huyện, khác tỉnh, thành phố thì cần phải chuyển hồ sơ thuế từ cơ quan quản lý thuế cũ sang cơ quan quản lý thuế mới.

Khi chuyển hồ sơ thuế thì cần phải thực hiện thủ tục chốt nghĩa vụ thuế đối với cơ quan quản lý thuế cũ xong họ mới xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế sau đó mới chuyển được hồ sơ thuế.

Bước 1: Làm hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty khác quận

 1. Hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty khác quận cần chuẩn bị

Đối với công ty TNHH 01 thành viên

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, cụ thể là thông báo về việc thay đổi địa chỉ công ty khác quận.
 • Quyết định của Chủ sở hữu về việc thay đổi trụ sở công ty khác quận
 • Giấy ủy quyền – Cần trong trường hợp không phải đại điện pháp luật công ty trực tiếp đi nộp
 • Thông báo về việc sử dụng con dấu mới – Cần trong trường hợp thay đổi địa chỉ công ty khác quận

Đối với công ty TNHH từ 02 thành viên trở lên, công ty Cổ phần

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, cụ thể là thông báo về việc thay đổi địa chỉ công ty khác quận.
 • Quyết định của Hội đồng thành viên (Công ty TNHH) hoặc Hội đồng quản trị (Công ty CP) về việc thay đổi trụ sở công ty khác quận
 • Biên bản họp của Hội đồng thành viên (Công ty TNHH) hoặc Hội đồng quản trị (Công ty CP) về việc thay đổi trụ sở công ty khác quận
 • Giấy ủy quyền – Cần trong trường hợp không phải đại điện pháp luật công ty trực tiếp đi nộp
 • Thông báo về việc sử dụng con dấu mới – Do con dấu có địa chỉ quận nên khi thay đổi địa chỉ khác quận cần phải khắc lại con dấu
 1. Nơi nộp và thời gian trả kết quả thay đổi địa chỉ công ty khác quận
 • Nơi nộp: Nộp trực tiếp tại Sở kế hoạch và Đầu tư các tỉnh công ty đặt trụ sở
 • Thời gian trả kết quả: Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ tại Sở Kế hoạch và đầu tư sẽ nhận được GPKD công nhận địa chỉ mới của công ty.

Lưu ý: Đối với thay đổi địa chỉ khác quận, phải tiến hành khắc lại con dấu mới của công ty và đăng thông báo trên Sở kế hoạch và đầu tư về việc sử dụng con dấu mới.

Bước 2: Làm hồ sơ thay đổi địa chỉ bên thuế

 • Doanh nghiệp phải làm hồ sơ chuyển quận nộp lên chi cục thuế quận cũ và quận mới

Hồ sơ bao gồm:

 • Mẫu số 08- MST ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT- BTC ngày 28/06/2017 của Bộ Tài chính
 • Giấy ủy quyền – Cần trong trường hợp không phải đại diện pháp luật công ty trực tiếp đi nộp
 • 02 bản GPKD mới của công ty (có quận yêu cầu GPKD mới sao y công chứng, có quận chỉ cần bản photo, vì vậy nên chuẩn bị bản sao y công chứng là tốt nhất)

Nơi nộp:

Nộp trực tiếp tại Chi cục thuế quận cũ của công ty. Sau khi chi cục thuế quận cũ của công ty ra Thông báo về việc chuyển cơ quan quản lý thuế, doanh nghiệp sẽ đem thông báo này qua cơ quan thuế quận mới để cơ quan thuế quận mới tiếp nhận quản lý.

Thời gian xử lý: Trong vòng 10 – 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ lên Chi cục thuế

 

Thủ tục bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh

Bước 1: Chuẩn bị thành phần hồ sơ

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT);

Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh;

Đối với doanh nghiệp được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương thì ngoài các giấy tờ nêu trên, doanh nghiệp nộp kèm theo: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư; Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế; Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp quy định tại Phụ lục II-18 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT.

Lưu ý: Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế Hoạch và Đầu Tư cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đã đăng ký trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi. (Kèm theo các văn bản được nêu tại bước 1)

Doanh nghiệp hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Bước 3: Nhận kết quả

Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong thời hạn 03 ngày làm việc.

Doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh với Phòng Đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có thay đổi. Trường hợp có thay đổi mà doanh nghiệp không thông báo thì sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

 

Để hoàn thành các thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh, bạn có thể sẽ mất rất nhiều thời gian và chi phí do bạn chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc thực hiện các thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh trên.

Vậy tại sao bạn không lựa chọn dịch vụ thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh của TASCO?

TASCO cung cấp dịch vụ với giá cả phải chăng, tiết kiệm, nhanh chóng hơn rất nhiều so với việc tự đi thực hiện.

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí:

Liên hệ Hotline: 097 548 0868 hoặc 085 486 2446 

Hoặc gửi email về địa chỉ: mylinh2883@gmail.com

Hoặc đăng ký tại website: https://dichvutuvandoanhnghiep.vn để được tư vấn miễn phí.

Click vào để biết thêm nhiều dịch vụ mà TASCO cung cấp nhé:

=> THỦ TỤC THAY ĐỔI GIẤY PHÉP KINH DOANH CẦN LƯU Ý GÌ?

=> DỊCH VỤ KIẾM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH.

=> TƯ VẤN QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÔNG TY

Bình luận