THỦ TỤC GIẢI THỂ CÔNG TY MỚI NHẤT 2021

  • 17/09/2021 13:48

Vì một lý do nào đó mà doanh nghiệp của bạn không thể tiếp tục hoạt động được nữa, bạn cần tiến hành thủ tục giải thể công ty, doanh nghiệp. Tuy nhiên để giải thể được doanh nghiệp thì bạn cần trải qua rất nhiều thủ tục hành chính rườm rà.Hiểu được những khó khăn của doanh nghiệp, Đại lý thuế Tasco sẽ giúp bạn chuẩn bị hồ sơ và thực hiện thủ tục giải thể nhanh gọn, tiết kiệm thời gian và chi phí.

1. Giải thể công ty là gì ?

Nếu như nói thành lập công ty là một bước khởi đầu cho một doanh nghiệp thì giải thể công ty là bước cuối cùng để kết thúc vòng đời của một doanh nghiệp

Giải thể công ty là việc chấm dứt hoạt động của công ty theo ý muốn của chủ công ty hoặc theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Có rất nhiều lý do khiến các công ty giải thể như mục tiêu kinh doanh đặt ra không hoàn thành, không đủ điều kiện kinh tế để duy trì hoạt động của công ty, bị cơ quan có thẩm quyền yêu cầu giải thể theo quy định của pháp luật,…Nhất là trong giai đoạn dịch Covid 19 đang kéo dài làm cho hàng nghìn doanh nghiệp đứng trước bờ vực phá sản.

2. Các trường hợp và điều kiện giải thể doanh nghiệp

2.1 Các trường hợp giải thể doanh nghiệp

 – Giải thể tự nguyện: Đây là trường hợp công ty giải thể theo theo quyết định của chủ doanh nghiệp tư nhân; giải thể theo quyết định của tất cả các thành viên hợp danh nếu là công ty hợp danh; giải thể theo quyết định của hội đồng thành viên và chủ sở hữu công ty nếu là công ty trách nhiệm hữu hạn; giải thể theo quyết định của đại hội đồng cổ đông nếu là công ty cổ phần.

– Giải thể theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền: Khi công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật Doanh nghiệp trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thì sẽ bị yêu cầu giải thể.

2.2. Điều kiện giải thể doanh nghiệp

Theo khoản 2 điều 207 Luật doanh nghiệp 2020 có quy định: “Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác và không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài. Người quản lý có liên quan và doanh nghiệp quy định tại điểm d khoản 1 Điều này cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ của doanh nghiệp.

Như vậy, khi tiến hành thủ tục giải thể, doanh nghiệp phải thanh toán hết tất cả các khoản nợ đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan. Mức độ ưu tiên khi giải quyết thủ tục thanh toán nợ khi giải thể doanh nghiệp sẽ như sau: 

  • Nợ lương, bảo hiểm xã hội đối với người lao động tại doanh nghiệp 
  • Nghĩa vụ tài chính đối với ngân sách nhà nước 
  • Các khoản nợ còn lại. 

3. Chuẩn bị hồ sơ giải thể doanh nghiệp

Hồ sơ công bố thông tin giải thể doanh nghiệp bao gồm:

1.Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp;

2. Quyết định giải thể doanh nghiệp;

3. Phương án giải quyết nợ ( nếu có).

Hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp bao gồm:

1. Thông báo về giải thể doanh nghiệp;

2. Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp;

3. Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội (nếu có);

4. Danh sách người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có);

5. Con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu (nếu có);

6. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

7. Xác nhận của cơ quan thuế về việc hoàn tất thủ tục đóng mã số thuế (Thông báo hoàn thành thủ tục giải thể tại cơ quan thuế).

8. Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên/ Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc giải thể doanh nghiệp, thủ tục giải thể công ty với cơ quan thuế.

9. Giấy ủy quyền để thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp.

4. Thủ tục nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp

Thủ tục cần tiến hành khi thực hiện giải thể công ty là việc chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và nộp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

Bước 1: Thông qua quyết định giải thể của công ty

Trong quyết định giải thể công ty phải bao gồm các nội dung:

– Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty; lý do công ty giải thể; thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của công ty; thời hạn thanh toán khoản nợ, thanh lý hợp đồng không quá 06 tháng kể từ ngày thông qua quyết định giải thể;

– Phương án để xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động; họ và tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.

Bước 2: Thông báo công khai quyết định giải thể công ty

– Khi quyết định giải thể công ty được thông qua thì công ty phải thông báo cho những người có quyền và lợi ích liên quan biết về quyết định giải thể công ty.

– Trong thời gian là 07 ngày làm việc từ ngày thông qua, quyết định giải thể và biên bản họp phải được gửi đến cơ quan đăng ký kinh doanh, gửi đến cơ quan thuế và người lao động tại công ty. Đăng quyết định giải thể công ty trên cổng thông tin điện tử quốc gia và niêm yết công khai tại trụ sở chính, tại chi nhánh, tại văn phòng đại diện của công ty.

Bước 3: Thanh lý tài sản và thanh toán các khoản nợ của công ty

– Chủ doanh nghiệp tư nhân, hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu của công ty, hội đồng quản trị sẽ trực tiếp tổ chức việc thanh lý tài sản của công ty. Trừ trường hợp trong điều lệ công ty có quy định về việc thành lập tổ chức thanh lý riêng.

– Các khoản nợ của công ty sẽ được thanh toán theo thứ tự như sau: nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội theo quy định; nợ thuế và các khoản nợ khác.

– Sau khi công đã thanh toán hết tất cả các khoản nợ và chi phí giải thể, phần còn lại sẽ chia cho chủ doanh nghiệp tư nhân, chia cho các thành viên, cổ đông, chủ sở hữu công ty theo tỷ lệ tương đương với sở hữu phần vốn góp, cổ phần.

Bước 4: Gửi hồ sơ giải thể công ty

– Người đại diện theo pháp luật của công ty phải gửi đề nghị giải thể cho cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời gian là 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của công ty.

 – Sau thời gian là 180 ngày kể từ ngày nhận được quyết định giải thể mà không nhận được ý kiến về việc giải thể công ty hoặc phản đối của bên có liên quan bằng văn bản hoặc trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ giải thể cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên cơ sở dữ liệu quốc gia.

Như vậy công ty khi giải thể cần thực hiện đầy đủ thủ tục giải thể công ty theo các bước như trên.


Xem thêm các bài viết:

Nên đăng ký thành lập doanh nghiệp hay hộ kinh doanh cá thể

Thủ tục thành lập hộ kinh doanh cá thể 2021


 

Tasco - Đại lý thuế chịu trách nhiệm cao nhất mọi dịch vụ 

               Tasco - Trao niềm tin - Nhận giá trị

 Hotline: 0854862446 - 0975480868 (zalo)

 Website: dailythuetasco.com hoặc dichvutuvandoanhnghiep.vn

 Email:  lienhe.dailythuetasco@gmail.com

 Địa chỉ: 103/15 Nguyễn Thị Thập, P. Tân Phú, Quận 7, TPHCM

Fanpage: https://www.facebook.com/DAILYTHUETASCO

 

Bình luận