Hướng dẫn lập tờ khai quyết toán thuế TNCN theo mẫu 05/QTT-TNCN năm 2021

  • 28/01/2021 14:52

Theo Nghị định 126/2020/NĐ-CP, tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm kê khai quyết toán thuế TNCN và quyết toán thuế TNCN thay cho cá nhân có ủy quyền không phân biệt có hay không phát sinh khấu trừ thuế.

Hướng dẫn lập tờ khai quyết toán thuế mẫu 05/QTT-TNCN trên HTKK:

Bước 1: Đăng nhập vào HTKK bằng MST của doanh nghiệp.

Bước 2: Chọn tờ khai

Sau khi màn hình chính của phần mềm hiện lên, chọn mục Thuế Thu Nhập Cá Nhân sau đó chọn mẫu tờ khai số 05/QTT-TNCN Tờ khai quyết toán thuế của tổ chức, cá nhân (TT 92/2015).