email:

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI

I. DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI LÀ GÌ?         Là hoạt động tổng thể liên quan đến nghiệp vụ kế toán, thuế của doanh nghiệp bao gồm các nghiệp vụ  như: ghi sổ kế toán, lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế, quyết toán thuế, tư vấn thủ tục thuế…DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI mang đến cho doanh nghiệp những LỢI ÍCH TỐI ĐA  khi chỉ bỏ ra CHI PHÍ TỐI THIỂU.

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI

Bạn đang kinh doanh nhưng không biết rõ quy định về thuế, kế toán, hóa đơn chứng từ⁉️ Bạn đang cần quản lý sổ sách kế toán để thực hiện khai quyết toán thuế hàng năm⁉️ Bạn đang gặp khó khăn trong việc giải trình cho cơ quan thuế về số liệu kế toán và chế độ báo cáo của doanh nghiệp mình⁉️