CÁC MỨC PHẠT CHẬM NỘP HỒ SƠ KHAI THUẾ

  • 02/10/2019 14:45

THỜI HẠN NỘP CÁC TỜ KHAI THUẾ GTGT, TNCN, TNDN, BCSDHĐ

  • Theo tháng: Chậm nhất là ngày 20 của tháng sau

VD: Công Ty ABC kê khai thuế GTGT theo tháng -> tờ khai thuế GTGT tháng 1/2019. Hạn nộp chậm nhất 20/02/2019

  • Theo Quý: chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên quý sau

VD:  Công Ty ABC kê khai thuế GTGT theo quý -> tờ khai thuế GTGT Quý 4/2018. Hạn nộp chậm nhất 30/01/2019

  • Theo năm: chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên năm sau
  • Theo từng lần phát sinh: Chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày phát sinh
  • Hồ sơ quyết toán thuế năm: gồm tờ khai quyết toán thuế TNDN, TNCN, Báo

cáo tài chính và các phụ lục kèm theo. Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính

VD: Hồ sơ quyết toán thuế năm 2020. Hạn chậm nhất sẽ là 31/3/2021

 

Sau khi đã xác định được số ngày chậm nộp hồ sơ khai thuế, chúng ta tìm hiểu các MỨC PHẠT THEO QUY ĐỊNH

Căn cứ theo điều 9, thông tư 166/2013/TT-BTC: Quy định xử phạt đối với hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế

MỨC PHẠT

SỐ NGÀY CHẬM NỘP

Phạt cảnh cáo

-Đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ  01 ngày đến 05 ngày mà có tình tiết giảm nhẹ

Phạt tiền 700.000 đồng

-Đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ 01 đến 10 ngày

-Nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 400.000 đồng

-Nếu có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 1.000.000 đồng

Phạt tiền 1.400.000 đồng

-Đôi với hành vi nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ trên 10 ngày đến 20 ngày

-Nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không dưới 800.000 đồng

-Nếu có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 2.000.000 đồng

Phạt tiền 2.100.000 đồng

-Đôi với hành vi nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ trên 20 ngày đến 30 ngày

-Nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không dưới 1.200.000 đồng

-Nếu có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 3.000.000 đồng

Phạt tiền 2.800.000 đồng

-Đôi với hành vi nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ trên 30 ngày đến 40 ngày

-Nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không dưới 1.600.000 đồng

-Nếu có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 4.000.000 đồng

Phạt tiền 3.500.000 đồng

-Đối với một trong các hành vi sau đây:

a. Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ trên 40 ngày đến 90 ngày

b. Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định trên 90 ngày nhưng không phát sinh số thuế phải nộp

c. Không nộp hồ sơ khai thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp (trừ trường hợp pháp luật có quy định không phải nộp hồ sơ khai thuế)

d. Nộp hồ sơ khai thuế tạm tính theo quý quá thời hạn quy định trên 90 ngày, kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế nhưng chưa đến thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm.

-Nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 2.000.000 đồng

-Nếu có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 5.000.000 đồng

 

LƯU Ý: Ngoài việc bị phạt vì tội chậm nộp hồ sơ khai thuế nêu trên. Nếu trường hợp dẫn đến chậm nộp tiền thuế thì còn bị phạt vì tội chậm nộp tiền thuế nữa

Theo điều 13 thông tư 10/2014/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung theo thông tư 176/2016/TT-BTC quy định mức phạt chậm nộp báo cáo sử dụng tình hình hóa đơn cụ thể như sau:

Mức phạt

Số ngày chậm nộp

Phạt cảnh cáo

Từ ngày thứ 1 đến ngày thứ 10

Phạt tiền từ 2.000.000đ – 4.000.000đ

Chậm sau 10 ngày

Phạt tiền từ 4.000.000đ – 8.000.000đ

Sau 20 ngày

VD: Hạn nộp báo cáo sử dụng hóa đơn Quý IV/2018 là ngày 30/1/2019. Nhưng đến ngày 15/2/2019 DN bạn mới nộp -> chậm nộp 15 ngày (tính từ ngày 1/2/2019)

Mức phạt: từ 2.000.000đ – 4.000.000đ -> Bình Quân là: 3.000.000đ

LƯU Ý:

  • Lập sai hoặc không đầy đủ nội dung báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn: phạt từ 200.000đ – 1.000.000đ
  • Ngoài bị phạt tiền, doanh nghiệp phải lập và gửi lại cơ quan thuế báo cáo đúng quy định.

Nếu quý khách còn thắc mắc, đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi!

TASCO luôn lắng nghe ý kiến của khách hàng. Mọi đóng góp vui lòng liên hệ hotline số 0975.480.868 hoặc email: mylinh2883@gmail.com

HOẶC LINK: https://dichvutuvandoanhnghiep.vn/dang-ky-truc-tuyen.html

Bình luận