Hướng dẫn uỷ nhiệm lập hoá đơn điện tử theo Thông tư 78

  • 09/11/2021 16:44

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 78/2021/TT-BTC hướng dẫn về hóa đơn, chứng từ, có hiệu lực thi hành từ 01/7/2022. Thông tư đã hướng dẫn cụ thể các điểm mới về ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử. Theo đó, người bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ là DN, tổ chức kinh tế không trực tiếp lập hoá đơn thì có quyền uỷ nhiệm lập hoá đơn điện tử cho bên thứ ba. Dưới đây là một số quy định cụ thể về uỷ nhiệm lập HDDT theo Thông tư 78, Đại lý thuế TASCO mời quý khách hàng và bạn đọc tham khảo!

♦ Thời gian áp dụng hoá đơn điện tử đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh và hộ, cá nhân kinh doanh?

Nội dung bài viết:

1. Uỷ nhiệm lập hoá đơn điện tử là gì?

2. Nguyên tắc uỷ nhiệm lập hoá đơn

3. Thông báo việc uỷ nhiệm với cơ quan thuế

4. Hợp đồng uỷ nhiệm/thoả thuận uỷ nhiệm


1. Uỷ nhiệm lập hoá đơn điện tử là gì?

Ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử là việc tổ chức kinh tế, doanh nghiệp, tổ chức khác bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ giao cho bên thứ ba lập hóa đơn điện tử mà việc lập hóa đơn này thuộc trách nhiệm của chính doanh nghiệp, tổ chức kinh tế hoặc tổ chức bán hàng, cung ứng dịch vụ đó

Việc uỷ nhiệm bao gồm 02 bên, gồm:

- Bên ủy nhiệm là: Tổ chức kinh tế, doanh nghiệp, tổ chức khác bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

- Bên nhận ủy nhiệm là: Bên thứ ba có quan hệ liên kết với người bán, đồng thời phải là đối tượng đủ điều kiện sử dụng hóa đơn điện tử và không thuộc trường hợp ngừng sử dụng hóa đơn điện tử.

2. Nguyên tắc uỷ nhiệm lập hoá đơn điện tử:

Căn cứ theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 78/2021/TT-BTC hướng dẫn như sau:

✔️ Người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ là doanh nghiệp,  tổ chức kinh  tế, tổ chức khác được quyền ủy nhiệm cho bên thứ ba (là bên có quan hệ liên kết với người bán, là đối tượng đủ điều kiện sử dụng hoá đơn điện tử và không thuộc trường hợp ngừng sử dụng hóa đơn điện tử) lập hóa đơn điện tử cho hoạt động bán hàng hoá, dịch vụ.

Quan hệ liên kết được xác định theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

✔️ Việc ủy nhiệm lập hóa đơn phải được lập bằng văn bản (hợp đồng hoặc thỏa thuận) giữa bên ủy nhiệm và bên nhận ủy nhiệm.

✔️ Cùng với đó, Thông tư cũng nêu rõ, việc ủy nhiệm được xác định là thay đổi thông tin đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử do đó bên ủy nhiệm và bên nhận ủy nhiệm phải thông báo cho cơ quan thuế theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP.

✔️ Hóa đơn điện tử do tổ chức được ủy nhiệm lập là hóa đơn điện tử có mã hoặc không có mã của cơ quan thuế và phải thể hiện tên, địa chỉ, mã số thuế của hai bên.

✔️ Bên ủy nhiệm và bên nhận ủy nhiệm có trách nhiệm niêm yết trên website của đơn vị mình hoặc thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng để người mua hàng hóa, dịch vụ được biết về việc ủy nhiệm lập hóa đơn.

Khi hết thời hạn ủy nhiệm hoặc chấm dứt trước thời hạn ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử theo thỏa thuận giữa các bên thì bên ủy nhiệm, bên nhận ủy nhiệm hủy các niêm yết, thông báo trên website của đơn vị mình hoặc thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng về việc ủy nhiệm lập hóa đơn.

✔️ Trường hợp hóa đơn ủy nhiệm là hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế thì bên ủy nhiệm phải chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp hoặc thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ để chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

✔️ Bên nhận ủy nhiệm có trách nhiệm lập hóa đơn điện tử ủy nhiệm theo đúng thực tế phát sinh, theo thỏa thuận với bên ủy nhiệm và tuân thủ nguyên tắc ủy nhiệm lập hóa đơn theo quy định.

Trước đây, tại Nghị định số 119/2018/NĐ-CP và Thông tư số 68/2019/TT-BTC không có quy định về ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử.

♦ Nghị định 123/2020/NĐ-CP

♦ 05 lưu ý về hoá đơn điện tử theo quy định mới mà bất cứ kế toán nào cũng cần biết

♦ Hướng dẫn xử lý hoá đơn điện tử viết sai


3. Thông báo việc ủy nhiệm với cơ quan thuế

Nguyên tắc khi ủy nhiệm lập hóa đơn là phải thông báo với cơ quan thuế, việc thông báo được thực hiện như sau:

- Việc ủy nhiệm hóa đơn được xác định là trường hợp thay đổi thông tin đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định Điều 15 Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

Hai bên sử dụng Mẫu số 01ĐKTĐ/HĐĐT ban hành kèm theo Nghị định 123 để thông báo với cơ quan thuế về việc ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử, gồm cả trường hợp chấm dứt trước thời hạn ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử theo thỏa thuận.

- Hai bên điền thông tin của bên còn lại tại Mẫu số 01ĐKTĐ/HĐĐT như sau:

+ Đối với bên ủy nhiệm và bên nhận ủy nhiệm tại Phần 5 “Danh sách chứng thư số sử dụng” thì điền thông tin đầy đủ chứng thư số sử dụng của cả hai bên.

+ Đối với bên nhận ủy nhiệm tại cột 5 Phần 6 “Đăng ký ủy nhiệm lập hóa đơn” thì điền thông tin tên, tổ chức ủy nhiệm và mã số thuế của bên ủy nhiệm.


4. Hợp đồng ủy nhiệm/thỏa thuận ủy nhiệm

- Việc ủy nhiệm lập hóa đơn phải thể hiện bằng văn bản là hợp đồng hoặc thỏa thuận.

- Nội dung của hợp đồng ủy nhiệm hoặc thỏa thuận phải thể hiện đầy đủ các thông tin sau:

+ Tên, địa chỉ, mã số thuế, chứng thư số của hai bên.

+ Thông tin về hóa đơn điện tử ủy nhiệm (loại hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn).

+ Mục đích ủy nhiệm.

+ Thời hạn ủy nhiệm hóa đơn.

+ Phương thức thanh toán hóa đơn ủy nhiệm (ghi rõ trách nhiệm thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ trên hóa đơn ủy nhiệm).

- Hai bên có trách nhiệm lưu trữ văn bản ủy nhiệm (hợp đồng hoặc thỏa thuận) và xuất trình khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.


Dành cho doanh nghiệp tại TP.HCM: Cục thuế TP.HCM tập huấn trực tuyến về hoá đơn điện tử 

Hiện nay, quy định về hoá đơn điện tử và cách sử dụng, chuyển đổi là một trong những vấn đề "nóng" nhất đối với các đối tượng là doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh, hộ cá nhân kinh doanh trên địa bàn cả nước. Rất nhiều văn bản pháp luật được ban hành nhằm đáp ứng sự phù hợp với tình hình phát triển thực tiễn, vì vậy, quý doanh nhân cần cập nhật kịp thời để tránh thực hiện sai quy định pháp luật về hoá đơn điện tử. Hãy liên hệ ngay đến Đại lý thuế TASCO để được tư vấn nếu khách hàng có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến vấn đề này qua hotline: 0975480868 (Zalo) hoặc các cách thức liên hệ dưới đây!

Chúc quý khách hàng thành công trong kinh doanh!

Tasco - Đại lý thuế chịu trách nhiệm cao nhất mọi dịch vụ

📞Hotline: 0854862446 - 0975480868 (Zalo)

🌏Website: https://dailythuetasco.com hoặc https://dichvutuvandoanhnghiep.vn

📧Email: lienhe.dailythuetasco@gmail.com

🏢Địa chỉ: 103/15 Nguyễn Thị Thập, P. Tân Phú, Quận 7, TPHCM

Fanpage: https://www.facebook.com/DAILYTHUETASCO

          Tasco - Trao niềm tin - Nhận giá trị

Bình luận