Hướng dẫn thủ tục nhận hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg ngày 01/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ

  • 06/10/2021 15:48

Từ ngày 01/10, cơ quan BHXH sẽ chính thức triển khai chính sách hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid 19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị quyết số 116/2021/NQ-CP. Để đảm bảo việc chi trả chính sách hỗ trợ một cách nhanh chóng, chính xác và kịp thời, người lao động và các doanh nghiệp cần chuẩn bị một số thủ tục, thông tin cần thiết giúp chính sách này được tiếp cận đến đối tượng cần hỗ trợ được tốt hơn.

 

Đại lý thuế TASCO sẽ hướng dẫn quý doanh nghiệp và người lao động những thủ tục để có thể nhận được gói hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp trong bài viết dưới đây!

 

Căn cứ Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2021 của Chính phủvề chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid -19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp; Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg ngày 01 tháng 10 năm 2021 của Thủ Tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện

chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp;

Căn cứ Công văn số 3068/BHXH-CSXH ngày 01 tháng 10 năm 2021 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc triển khai thực hiện Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Về các chính sách hỗ trợ:

I. Giảm mức đóng  vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid 19

► Đơn vị quy định tại Điều 4 Chương II Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg được giảm mức đóng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) từ 1% xuống bằng 0% quỹ tiền lương tháng của những người lao động thuộc đối tượng đang tham gia BHTN kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2021 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2022 (12 tháng).

► Hàng tháng, trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 10 năm 2021 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2022, cơ quan BHXH sẽ thực hiện giảm mức đóng BHTN từ 1% xuống 0% theo quy định (đơn vị không phải làm hồ sơ).

 

Chính sách này không áp dụng đối với:

* Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân.

* Đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập và các quy định pháp luật hiện hành về tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc đối tượng được giảm đóng thì gửi cơ quan bảo hiểm xã hội nơi đơn vị đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp 01 bản sao văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc đơn vị sự nghiệp công được phân loại tự chủ tài chính theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập và các quy định pháp luật hiện hành về tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

Không áp dụng đối với đối tượng tự nguyện không nhận hỗ trợ.


II. Hỗ trợ bằng tiền cho người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid 19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

 

Mức hỗ trợ cụ thể:

STT

Người lao động có thời gian tham gia BHTN chưa hưởng Trợ cấp thất nghiệp

Số tiền được hỗ trợ 01 lần

1

Dưới 12 tháng

1.800.000 đồng/người

2

Từ đủ 12 tháng đến dưới 60 tháng

2.100.000 đồng/người

3

Từ đủ 60 tháng đến dưới 84 tháng

2.400.000 đồng/người

4

Từ đủ 84 tháng đến dưới 108 tháng

2.650.000 đồng/người

5

Từ đủ 108 tháng đến dưới 132 tháng

2.900.000 đồng/người

6

Từ đủ 132 tháng trở lên

3.300.000 đồng/người

1. Người lao động đang tham gia BHTN theo quy định tại Điều 1 Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg:

1.1 Cơ quan BHXH:

Chậm nhất ngày 05/10/2021, cơ quan BHXH gửi Mẫu số 01 ban hành kèm theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg cho đơn vị qua email hoặc các ứng dụng tiện ích: Zalo...

Căn cứ số tài khoản của người lao động được đơn vị kê khai trong Mẫu số 01, cơ quan BHXH sẽ thực hiện chi tiền hỗ trợ trực tiếp vào tài khoản cho người lao động theo quy định.

 

Download tại đây: 👉 Mẫu số 01 👈

 

Table

Description automatically generated

 

Chậm nhất đến hết ngày 20/10/2021, cơ quan bảo hiểm xã hội hoàn thành việc gửi danh sách đến tất cả người sử dụng lao động và công khai thông tin danh sách người lao động thuộc đối tượng được hỗ trợ trên trang thông tin điện tử của cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh.


1.2 Đơn vị sử dụng lao động:

♦ Lập danh sách:

Tiếp nhận Mẫu số 01 ban hành kèm theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg do cơ quan BHXH chuyển đến, phối hợp với người lao động kiểm tra, đối chiếu, bổ sung thông tin của người lao động so với Mẫu số 01 đã nhận.

Trong vòng 5 ngày kể từ ngày nhận được Mẫu số 01 do cơ quan BHXH chuyển đến, đơn vị lập danh sách như sau:

+ Đối với người lao động không thay đổi thông tin và thời gian đóng BHTN, người lao động tự nguyện không nhận hỗ trợ: đơn vị lập danh sách theo Mẫu 02 ban hành kèm theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg gửi cho cơ quan BHXH qua hồ sơ điện tử hoặc hồ sơ giấy nếu đơn vị không giao dịch trực tuyến (kèm file excel cho chuyên quản thu qua email, zalo,..)

 

Download tại đây: 👉 Mẫu số 02 👈

 

Mẫu số 02.

 

+ Đối với người lao động có thay đổi thông tin so với Mẫu số 01: Đơn vị lập danh sách theo Mẫu số 03 ban hành kèm Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg gửi cho cơ quan BHXH qua hồ sơ điện tử hoặc hồ sơ giấy kèm hồ sơ theo quy định để cơ quan BHXH điều chỉnh trước khi chi trả tiền trợ cấp thất nghiệp cho người lao động.

+ Cung cấp đầy đủ thông tin theo mẫu.

Download tại đây: 👉 Mẫu số 03 👈

Mẫu số 03.

 

Để giải quyết kịp thời cho người lao động, đơn vị có thể lập danh sách thành nhiều đợt (xong đợt nào gửi ngay cơ quan BHXH), chậm nhất đến hết ngày 10 tháng 11 năm 2021 thực hiện xong.

Trường hợp thông tin số tài khoản, tên người nhận, tên ngân hàng, tên chi nhánh ngân hàng không khớp đúng, cơ quan BHXH liên hệ trực tiếp người lao động để yêu cầu cung cấp thông tin, do đó đơn vị cung cấp chính xác số điện thoại của người lao động cho cơ quan BHXH để cơ quan BHXH chi tiền hỗ trợ kịp thời cho người lao động.

Người lao động chưa có số tài khoản, đơn vị phối hợp với các ngân hàng hỗ trợ người lao động mở tài khoản cá nhân.

Lưu ý:

  • Trường hợp người lao động chưa có tên trong Mẫu số 01 thì bổ sung vào Mẫu số 03 ghi “Bổ sung” vào cột Thông tin đề nghị điều chỉnh để cơ quan BHXH kiểm tra, rà soát. Trường hợp điều chỉnh thông tin của người lao động thì ghi rõ thông tin cần điều chỉnh.
  • Người lao động tự nguyện không nhận hỗ trợ thì ghi rõ ‘không nhận hỗ trợ’ vào cột ghi chú.

1.3 Người lao động:

- Đối chiếu và bổ sung đầy đủ các thông tin trên danh sách theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg; trường hợp chưa khớp đúng thì cung cấp các căn cứ để xác định thông tin chính thức cho đơn vị.

- Nhận lại hồ sơ và Mẫu số 03 ban hành kèm theo Quyết định số 2192/QĐ-BHXH ngày 10 tháng 12 năm 2019 (nếu có) của BHXH Việt Nam từ cơ quan BHXH khi có thông tin, hoặc thời gian đóng BHTN không đúng, đủ với dữ liệu của cơ quan BHXH đang quản lý.

- Sau ngày 30 tháng 11 năm 2021, NLĐ chưa nhận được hỗ trợ thì thực hiệntheo quy định tại khoản 2 Điều 3 Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg.

 

♦ Phương thức nộp hồ sơ: Thông qua:

  • Cổng Dịch vụ công Quốc gia
  • Cổng Dịch vụ công của Bảo Hiểm xã hội Việt Nam hoặc các tổ chức cung cấp dịch vụ I-VAN
  • Dịch vụ bưu chính
  • Trực tiếp tại cơ quan BHXH cấp tỉnh hoặc cấp huyện theo phân cấp thu. Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid, hiện nay cơ quan chưa tiếp nhận và chi trả tiền mặt tại trụ sở BHXH.

♦ Thời hạn giải quyết hồ sơ:

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được danh sách Người lao động đúng, đủ thông tin. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được danh sách, hồ sơ điều chỉnh thông tin của người lao động.


2. Người lao động đang bảo lưu thời gian tham gia BHTN:

♦ Đối tượng:

Người lao động đã dừng tham gia BHTN do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 30/9/2021 có thời gian đóng BHTN được bảo lưu theo quy định của Luật Việc làm, không bao gồm người đã có quyết định hưởng lương hưu hàng tháng.

♦ Thủ tục, hồ sơ:

Người lao động kê khai và nộp Mẫu số 04 ban hành kèm theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg cho cơ quan BHXH nơi NLĐ có nhu cầu hỗ trợ (không phân biệt địa giới hành chính) qua ứng dụng VssID – BHXH số, Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam, Cổng Dịch vụ công Quốc gia, qua dịch vụ bưu chính, gửi hồ sơ giấy trực tiếp (Do diễn biến của dịch bệnh Covid còn phức tạp, hiện nay cơ quan chưa tiếp nhận và chi trả tiền mặt tại trụ sở BHXH).

Download tại đây: 👉 Mẫu số 04 👈

- Nhận lại hồ sơ và Mẫu số 03 ban hành kèm theo Quyết định số 2192/QĐ-BHXH ngày 10 tháng 12 năm 2019 của BHXH Việt Nam (nếu có) chuyển trả từ cơ quan BHXH khi có thông tin, hoặc thời gian đóng BHTN không đúng, đủ với dữ liệu của cơ quan BHXH đang quản lý; hoàn thiện hồ sơ theo quy định tại Điều 27 theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14 tháng 4 năm 2017 của BHXH Việt Nam và khoản 31 Điều 1 Quyết định số 505/QĐ-BHXH ngày 27 tháng 3 năm 2020 của BHXH Việt Nam.

♦ Thời hạn nộp hồ sơ:

Từ ngày 01/10/2021 đến hết ngày 20/12/2021

Lưu ý: Mỗi người lao động chỉ nộp hồ sơ 01 lần để tránh trùng lắp.

♦ Thời gian giải quyết hồ sơ:

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được danh sách NLĐ đúng, đủ thông tin. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được danh sách, hồ sơ điều chỉnh thông tin của NLĐ.


Trên đây là thông tin về thủ tục nhận trợ cấp từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg, Đại lý thuế TASCO kính mời quý khách hàng và bạn đọc cùng tham khảo và thực hiện đúng theo quy định để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân người lao động và các tổ chức, doanh nghiệp trong giai đoạn dịch bệnh Covid 19 đang diễn biến hết sức phức tạp.

Logo, company nameDescription automatically generated

Tasco - Đại lý thuế chịu trách nhiệm cao nhất mọi dịch vụ

📞Hotline: 0854862446 - 0975480868 (Zalo)

🌏Website: https://dailythuetasco.com hoặc https://dichvutuvandoanhnghiep.vn

📧Email: lienhe.dailythuetasco@gmail.com

🏢Địa chỉ: 103/15 Nguyễn Thị Thập, P. Tân Phú, Quận 7, TPHCM

Fanpage: https://www.facebook.com/DAILYTHUETASCO

          Tasco - Trao niềm tin - Nhận giá trị


Bình luận