Quy định về việc sử dụng hóa đơn điện tử cho hàng hóa xuất khẩu

  • 28/07/2022 17:12

1. Quy định về hóa đơn trong bộ hồ sơ hải quan xuất khẩu:

     Theo thông lệ quốc tế, Điều 24 Luật Hải quan, điểm b khoản 1 Điều 16 Thông tư 38/2015/TT-BTC và được sửa đổi khoản 5 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC thì:
         ▶ Hồ sơ hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu bao gồm hóa đơn thương mại hoặc chứng từ có giá trị tương đương trong trường hợp người mua phải thanh toán cho người bán.
         ▶ Không quy định phải phát hành thêm hóa đơn GTGT điện tử để làm thủ tục xuất khẩu.

2. Thời điểm phát hành hóa đơn:

     Theo quy định tại điểm b, điểm c khoản 3 Điều 13 Nghị định 123/2020/NĐ-CP thì cơ sở lập hóa đơn GTGT cho hàng xuất khẩu là:
         ▶ Sau khi hàng hóa đã thực xuất khẩu, có xác nhận của cơ quan hải quan đối với trường hợp ủy thác xuất khẩu;
         ▶ Sau khi làm xong thủ tục cho hàng hóa xuất khẩu đối với người khai hải quan kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu.

     Do đó, thời điểm phát hành hóa đơn GTGT đối với hàng xuất khẩu là sau khi người khai hải quan hoàn thành thủ tục hải quan xuất khẩu.

Lưu ý: Đối với hóa đơn thương mại, thời điểm phát hành 2 loại hóa đơn này là khác nhau. Hóa đơn thương mại phát hành trước khi làm thủ tục hải quan còn hóa đơn điện tử phát hành sau.

3. Đơn vị tiền tệ trên hóa đơn:

     Căn cứ điểm c khoản 13 Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP về nội dung của hóa đơn và Thông tư số 200/2014/TT-BTC:

            ✔ Đồng tiền ghi trên hóa đơn là đồng Việt Nam có ký hiệu là “đ”. Trường hợp phát sinh các nghiệp vụ kinh tế bằng ngoại tệ thì đơn giá, thành tiền, tổng tiền thuế GTGT theo từng loại thuế suất, tổng tiền thanh toán… được ghi bằng đơn vị tiền tệ của đồng ngoại tệ. Bên cạnh đó người bán thể hiện tỷ giá đồng ngoại tệ so với đồng Việt Nam theo tỷ giá theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn hiện hành. 

            ✔ Trường hợp bán hàng hóa phát sinh bằng ngoại tệ theo quy định của pháp luật về ngoại hối và được nộp thuế bằng ngoại tệ thì tổng số tiền thanh toán thể hiện trên hóa đơn theo ngoại tệ, không phải quy đổi ra đồng Việt Nam.

            ✔ Trường hợp người nộp thuế có phát sinh doanh thu bằng ngoại tệ thì quy đổi đồng ngoại tệ sang Việt Nam đồng theo tỷ giá giao dịch thực tế – tỷ giá mua vào của Ngân hàng thương mại nơi người nộp thuế mở tài khoản. 

4. Mã số thuế và địa chỉ bên mua trên hóa đơn:

   ➥ Khi xuất khẩu hàng hóa dịch vụ, trên hóa đơn doanh nghiệp bỏ trống ô mã số thuế. Trong trường hợp doanh nghiệp cần ghi tên nước ngoài của doanh nghiệp nhập khẩu (ở nước ngoài) trên hóa đơn thì vẫn cần có tên tiếng Việt của nước đó, tên nước bằng tiếng nước ngoài được ghi trong dấu () với kích cỡ nhỏ hơn. Trường hợp, người bán chỉ ghi theo tên nước ngoài mà không kèm tên bằng tiếng Việt thì được coi là ghi sai tên công ty trên hóa đơn mà không sai mã số thuế. 

⇒ Đăng ký tại đây để được TASCO tư vấn sớm nhất hoặc liên hệ hotline: 0975480868 (Zalo)

Quý doanh nhân có thể tham khảo thêm một số dịch vụ khác mà TASCO cung cấp:

                 Dịch vụ đại lý thuế

                 Dịch vụ kế toán trọn gói

                 Dịch vụ quyết toán thuế TNDN

                 Dịch vụ lập báo cáo tài chính

TASCO – ĐẠI LÝ THUẾ CHỊU TRÁCH NHIỆM CAO NHẤT MỌI DỊCH VỤ

Hotline: 0854862446 - 0975480868 (zalo)

Website: https://dailythuetasco.com hoặc https://dichvutuvandoanhnghiep.vn

Email: lienhe.dailythuetasco@gmail.com

Địa chỉ: 103/15 Nguyễn Thị Thập, P. Tân Phú, Quận 7, TPHCM

Fanpage: https://www.facebook.com/DAILYTHUETASCO

                  TASCO - TRAO NIỀM TIN - NHẬN GIÁ TRỊ

 

Bình luận