Hướng dẫn lập tờ khai quyết toán thuế TNDN mẫu 03/TNDN mới nhất năm 2021

  • 19/02/2021 14:53

Quyết toán thuế TNDN là công việc mà những kế toán viên bắt buộc phải thực hiện khi kết thúc năm tài chính. Theo quy định, từ năm 2015, doanh nghiệp không phải nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính hàng quý mà chỉ cần lập và nộp tờ khai quyết toán thuế TNDN theo năm. Trong bài viết dưới đây, Đại lý thuế TASCO sẽ hướng dẫn quý doanh nghiệp lập tờ khai quyết toán thuế TNDN theo mẫu số 03/QTT-TNDN mới nhất.


Quyết toán thuế là gì?

Quyết toán thuế TNDN đề cập đến việc doanh nghiệp kê khai tổng số thuế TNDN phải nộp cho cơ quan thuế. Khai quyết toán thuế TNDN bao gồm khai quyết toán thuế năm và khai trong trường hợp có quyết định về việc doanh nghiệp giải thể, chia tách, hợp nhất, sát nhập, hoặc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, chấm dứt hoạt động. Khi đó, cơ quan thuế ra quyết định quyết toán đến doanh nghiệp, mục đích chính để truy thu số thuế thu nhập doanh nghiệp.

 

 Hồ sơ quyết toán thuế TNDN năm bao gồm:

  • Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo mẫu 03/QTTTNDN ban hành kèm theo thông tư 156/2013/TT-BTC
  • Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh mẫu số 03 - 1A/TNDN, Mẫu số 03 - 1A/TNDN 03- 1A/TNDN, Mẫu số 03-1B/TNDN, Mẫu số 03-1C/TNDN.
  • Phụ lục chuyển lỗ mẫu 032/TNDN
  • Các phụ lục khác nếu có

 Thời hạn nộp:

Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 quý đầu kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

*** Nếu doanh nghiệp chia, tách, hợp nhất, sát nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động: Chậm nhất là ngày thứ 45từ ngày có quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện chia, tách, hợp nhất, sát nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động.


Hướng dẫn lập tờ khai quyết toán thuế TNDN theo mẫu 03/QTT-TNDN trên phần mềm HTKK:

Bước 1: Đăng nhập vào phần mềm HTKK:

Mở phần mềm HTKK, nhập mã số thuế của doanh nghiệp để đăng nhập vào hệ thống.

Bước 2: Chọn chức năng "Kê khai":

Trên giao diện chính của phần mềm HTKK, bạn chọn chức năng “Kê khai”, Chọn tiếp “Thuế Thu nhập doanh nghiệp”, sau đó chọn tờ khai “Quyết toán thuế TNDN năm (03/QTT-TNDN)” như hình dưới:

Tiếp theo, cửa sổ “Chọn kỳ tính thuế” sẽ hiển thị, tại đây, bạn phải chọn: