Mức phạt đối với hành vi chậm chuyển dữ liệu hoá đơn điện tử đến cơ quan thuế

  • 10/11/2021 15:55

Hiện nay, quy định về hoá đơn điện tử đang là thông tin nóng và được quan tâm nhiều nhất đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh và hộ cá nhân kinh doanh. Một trong những quy định mà bộ phận kế toán đang nắm giữ công việc liên quan đến hoá đơn chứng từ của đơn vị cần phải biết là việc chậm chuyển dữ liệu HĐĐT đến cơ quan thuế. Mức phạt đối với hành vi vi phạm này được quy định như thế nào? Làm thế nào để hạn chế tối đa rủi ro bị phạt vi phạm? Hãy cùng Đại lý thuế TASCO tìm hiểu trong bài viết dưới đây nhé!

1. Yêu cầu về chuyển hoá đơn điện tử đến cơ quan thuế

Theo điểm 3 điều 22, nghị định 123/2020/NĐ-CP thì người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế có trách nhiệm chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đã lập đến cơ quan thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế (chuyển trực tiếp hoặc gửi qua tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử).

Có hai phương thức chuyển hóa đơn điện tử cho cơ quan thuế:

1. Phương thức chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử theo Bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử theo Mẫu số 01/TH-HĐĐT Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định 123. Nộp cùng thời hạn nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng (theo Tháng hoặc Quý), áp dụng với các trường hợp sau:

- Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực: bưu chính viễn thông, bảo hiểm, tài chính ngân hàng, vận tải hàng không, chứng khoán.

- Bán hàng hóa là điện, nước sạch nếu có thông tin về mã khách hàng hoặc mã số thuế của khách hàng

Các hóa đơn được lập cho tổng doanh thu của người mua là cá nhân không kinh doanh phát sinh trong ngày hoặc tháng theo bảng kê chi tiết thì người bán chỉ gửi dữ liệu hóa đơn điện tử (không kèm bảng kê chi tiết) đến cơ quan thuế

Riêng đối với trường hợp bán xăng dầu cho khách hàng thì người bán tổng hợp dữ liệu tất cả các hóa đơn bán xăng dầu trong ngày theo từng mặt hàng để thể hiện trên bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử và chuyển bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử này ngay trong ngày.

2. Phương thức chuyển đầy đủ nội dung hóa đơn áp dụng đối với trường hợp bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ:

Người bán sau khi lập đầy đủ các nội dung trên hóa đơn gửi hóa đơn cho người mua và đồng thời gửi hóa đơn cho cơ quan thuế. Tại Khoản 1, Điều 6 Thông tư 78 bổ sung thời điểm chuyển chậm nhất là trong cùng ngày gửi cho người mua.


2. Mức xử phạt việc chậm chuyển dữ liệu hoá đơn điện tử đến cơ quan thuế có thể lên tới 20 triệu đồng

Tại Điều 30 Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định cụ thể:

+ Chuyển dữ liệu hoá đơn điện tử cho cơ quan thuế quá hạn:

  • 01 – 05 ngày làm việc: 02 – 05 triệu đồng
  • 06 – 10 ngày làm việc: 05 – 08 triệu đồng
  • 11 ngày làm việc trở lên: 10 – 20 triệu đồng

+ Chuyển bảng tổng hợp dữ liệu hoá đơn điện tử không đầy đủ số lượng hoá đơn đã lập trong kỳ: 05 – 08 triệu đồng

+ Không chuyển dữ liệu điện tử cho cơ quan thuế: 10 – 20 triệu đồng


3. Hạn chế việc bị phạt do chuyển quá hạn hoặc không chuyển dữ liệu hoá đơn điện tử:

Để hạn chế vấn đề này, doanh nghiệp cần cập nhật thời hạn chuyển dữ liệu đến cơ quan thuế theo quy định theo từng đối tượng nêu trên (chuyển đầy đủ hay chuyển theo bảng tồng hợp).

Cần làm việc với các tổ chức cung cấp hoá đơn điện tử xây dựng các chức năng, tiện ích nhằm nhắc nhở và hỗ trợ tự động việc chuyển dữ liệu hoá đơn điện tử theo đúng thời hạn quy định.

Xem thêm: 

► Hướng dẫn xử lý hoá đơn điện tử viết sai

► Áp dụng hoá đơn điện tử từ tháng 11/2021 tại Thành phố Hồ Chí Minh


Mới: Trình tự chuyển đổi hoá đơn giấy (Thông tư 39), hoá đơn điện tử theo Thông tư 32 sang sử dụng hoá đơn điện tử theo Thông tư số 78 và Nghị định 123.

Hiện nay, các Tổ chức cung cấp dịch vụ HĐĐT (đơn vị hiện đang cung cấp phần mềm HĐĐT cho doanh nghiệp) đã cập nhật, hoàn thiện phần mềm, đáp ứng đầy đủ các chuẩn kết nối truyền nhận, chuẩn dữ liệu do Tổng cục Thuế ban hành tại Quyết định số 1450/QĐ-TCT ngày 07/10/2021. Mặt khác, các Tổ chức cung cấp dịch vụ HĐĐT này còn có trách nhiệm liên hệ, hướng dẫn đến từng khách hành sử dụng dịch vụ của mình.

Do đó, để việc sử dụng hóa đơn được liên tục doanh nghiệp cần chủ động liên hệ ngay với Tổ chức cung cấp dịch vụ HĐĐT để được hỗ trợ về điều kiện kỹ thuật, các chuẩn dữ liệu của hóa đơn theo quy định mới. Trong đó, phải thay đổi các chỉ tiêu: Mẫu hóa đơn, Ký hiệu hóa đơn, Số hóa đơn bằng 07 ký tự theo quy định tại Thông tư số 78/2021/TT-BTC trước ngày 10/11/2021.

Sau khi chuẩn bị nền tảng kỹ thuật, chuẩn dữ liệu nói trên. Từ ngày 10/11/2021, các doanh nghiệp thực hiện đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo Mẫu 01/ĐKTĐ-HĐĐT và được sử dụng ngay khi cơ quan thuế có Thông báo chấp nhận đăng ký sử dụng của doanh nghiệp.

Trình tự chuyển đổi:

Bước 1: Cơ quan Thuế sẽ gửi Thông báo Mẫu 41/TBTĐ-HĐĐT đến từng doanh nghiệp theo địa chỉ email đã đăng ký với cơ quan thuế để Thông báo đơn vị biết thuộc trường hợp nào dưới đây:

️ Áp dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế không phải trả phí dịch vụ (trong 12 tháng, bắt đầu từ thời điểm chuyển sang sử dụng HĐĐT theo quy định mới);

️ Áp dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế phải trả phí dịch vụ;

️ Áp dụng HĐĐT không có mã của cơ quan thuế phải trả phí dịch vụ.

Bước 2:

Căn cứ Thông báo tại Bước 1 của cơ quan thuế, các doanh nghiệp thực hiện đăng ký Mẫu 01/ĐKTĐ-HĐĐT (Mẫu đăng ký) bằng hình thức điện tử thông qua Nhà cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử hoặc có thể gửi trực tiếp đến Cổng điện tử - Hệ thống hóa đơn điện tử.

Ngay sau khi doanh nghiệp gửi Mẫu đăng ký, Cổng điện tử - Hệ thống hóa đơn điện tử sẽ phản hồi ngay Thông báo Mẫu số 01/TB-TNĐT tiếp nhận hoặc không tiếp nhận đến email của doanh nghiệp đã đăng ký trên Mẫu đăng ký.

Trong thời gian 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đăng ký của doanh nghiệp, cơ quan thuế sẽ phản hồi Thông báo chấp nhận hay không chấp nhận đến email của người nộp thuế đã đăng ký trên Mẫu đăng ký.

📣Lưu ý: Doanh nghiệp cần rà soát kỹ địa chỉ email đã đăng ký trên Mẫu 01/ĐKTĐ-HĐĐT để nhận được các thông tin về sau của cơ quan thuế.

Bước 3: Việc xử lý hóa đơn giấy theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC, hóa đơn điện tử theo Thông tư 32/2011/TT-BTC còn tồn trước khi chuyển đổi:

Ngay sau khi cơ quan thuế Thông báo chấp nhận việc đăng ký sử dụng HĐĐT theo Mẫu số 01/TB-TNĐT, doanh nghiệp thực hiện báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo Mẫu BC26/AC và lập Thông báo kết quả hủy hóa đơn theo Mẫu TB03/AC gửi đến cơ quan thuế theo hình thức điện tử.

Tiếp đó, vào ứng dụng Báo cáo hóa đơn, chọn Mẫu Thông bảo hủy hóa đơn để cập nhất hóa đơn cần hủy, tại tiêu chí “ phương pháp hủy hóa đơn”, chọn:

️ Đối với hóa đơn giấy: ghi cắt góc;

️ Đối với hóa đơn điện tử: ghi hủy điện tử

Trường hợp doanh nghiệp đang sử dụng HĐĐT, chỉ cần liên hệ với Tổ chức cung cấp dịch vụ HĐĐT để được hỗ trợ.


Chúc quý khách hàng thành công trong kinh doanh!

 

Tasco - Đại lý thuế chịu trách nhiệm cao nhất mọi dịch vụ

📞Hotline: 0854862446 - 0975480868 (Zalo)

🌏Website: https://dailythuetasco.com hoặc https://dichvutuvandoanhnghiep.vn

📧Email: lienhe.dailythuetasco@gmail.com

🏢Địa chỉ: 103/15 Nguyễn Thị Thập, P. Tân Phú, Quận 7, TPHCM

Fanpage: https://www.facebook.com/DAILYTHUETASCO

          Tasco - Trao niềm tin - Nhận giá trị

Bình luận