Cách xử lý hóa đơn điện tử bị sai sót theo Nghị định 123 và Thông tư 78

  • 08/07/2022 12:02

1. Các trường hợp sai sót thường gặp:

     Người bán tự phát hiện, chưa gửi hóa đơn cho người mua, hóa đơn đã được cấp mã của Cơ quan thuế.

     Tự phát hiện, đã gửi cho người mua, hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc không có mã của cơ quan thuế.

     Cơ quan thuế phát hiện hóa đơn điện tử sai sót.

     Phát hiện Hóa đơn theo Nghị định 51/2010/NĐ-CP, Thông tư 32/2011/TT-BTC, Thông tư 39/2014/TT-BTC sai sót khi đã chuyển đổi sang Hóa đơn điện tử theo NĐ 123/2020/NĐ-CP và TT 78/2021/TT-BTC.

2. Cách xử lý hóa đơn điện tử bị sai sót theo Nghị định 123 và Thông tư 78:

2.1. Đối với trường hợp người bán tự phát hiện, chưa gửi hóa đơn cho người mua, hóa đơn đã được cấp mã của Cơ quan thuế:

        ✔ Trường hợp này quý khách hàng hủy hóa đơn đã lập và xuất hóa đơn mới thay thế, quy trình thực hiện như sau:

             ➤ Bước 1:  Thông báo hóa đơn điện tử sai sót cho cơ quan thuế theo mẫu số 04/SS-HĐĐT, sau đó cơ quan thuế sẽ hủy hóa đơn đã cấp mã trên hệ thống.

             ➤ Bước 2:  Lập hóa đơn điện tử mới, gửi cho Cơ quan thuế cấp mã mới (Đối với trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử có mã cơ quan thuế).

             ➤ Bước 3:  Gửi lại hóa đơn điện tử đúng cho người mua.

        ✔ Lưu ý:

             ▶ Thông báo sai sót có thể lập cho từng hóa đơn hoặc cho danh sách các hóa đơn sai sót.

             ▶ Thông báo sai sót có thể lập bất cứ thời điểm nào trước hạn nộp tờ khai thuế GTGT của hóa đơn điều chỉnh.

             ▶ Sau khi thông báo sai sót gửi đến CQT, cơ quan thuế sẽ phản hồi về kết quả tiếp nhận và xử lý thông báo sai sót. Các bạn cần kiểm tra trạng thái thông báo sai sót vào chi tiết nội dung phản hồi của cơ quan thuế.

2.2. Đối với trường hợp tự phát hiện, đã gửi cho người mua, hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc không có mã của cơ quan thuế.

        Đối với sai sót thông tin về tên, địa chỉ người mua:

            ✔ Quý khách hàng thông báo hóa đơn điện tử có sai sót cho người mua và Cơ quan thuế, không phải lập lại hóa đơn.

        Đối với sai sót thông tin về mã số thuế, số tiền, thuế suất, hàng hóa:

            ✔ Quý khách hàng lập biên bản điều chỉnh và xuất hóa đơn thay thế hoặc điều chỉnh cho HĐĐT có sai sót, quy trình thực hiện như sau:

                  ➤ Bước 1: Người mua, người bán lập biên bản ghi rõ nội dung sai sót.

                  ➤ Bước 2: Thông báo hóa đơn điện tử sai sót cho cơ quan thuế theo mẫu số 04/SS-HĐĐT.

                  ➤ Bước 3: Lập lại hóa đơn điện tử mới thay thế cho hóa đơn sai sót:

                                      ➥ Lập hóa đơn thay thế: phải có dòng chữ “Thay thế cho hóa đơn mẫu số …. ký hiệu…..số ….. ngày ….tháng…. năm…….”

                                      ➥ Lập hóa đơn điện tử điều chỉnh cho hóa đơn có sai sót có dòng chữ ” Điều chỉnh cho hóa đơn mẫu số …. ký hiệu…..số ….. ngày ….tháng…. năm…….”

                                      ➥ Ký và gửi lại cho cơ quan thuế để cấp mã (Đối với trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử có mã của CQT).

                 ➤ Bước 4: Gửi lại hóa đơn đúng cho người mua.

2.3. Đối với trường hợp Cơ quan thuế phát hiện hóa đơn điện tử sai sót:

      ➤ Bước 1: Cơ quan thuế thông báo cho người bán theo mẫu số 01/TB-RSĐT.

      ➤ Bước 2: Người bán thông báo với cơ quan thuế theo mẫu số 04/SS-HĐĐT.

      ➤ Bước 3: Thực hiện xử lý hóa đơn điện tử theo các trường hợp 1,2,4.

2.4. Phát hiện Hóa đơn theo Nghị định 51/2010/NĐ-CP, Thông tư 32/2011/TT-BTC, Thông tư 39/2014/TT-BTC sai sót khi đã chuyển đổi sang Hóa đơn điện tử theo NĐ 123/2020/NĐ-CP và TT 78/2021/TT-BTC:

            ✔ Quý khách hàng lập thông báo và xuất hóa đơn thay thế, quy trình thực hiện như sau:

                 ➤ Bước 1: Thông báo hóa đơn điện tử sai sót cho cơ quan thuế theo mẫu số 04/SS-HĐĐT.

                 ➤ Bước 2: Lập hóa đơn điện tử thay thế (HĐĐT có mã hoặc không có mã).

                 ➤ Bước 3: Gửi lại hóa đơn điện tử thay thế cho người mua.

⇒ Nếu quý khách hàng còn bất kỳ thắc mắc nào hãy đăng ký tại đây để được TASCO tư vấn sớm nhất hoặc liên hệ hotline: 0975480868 (Zalo)

     ⇒ Quý khách hàng có thể xem thêm cụ thể về Nghị định 123/2020/NĐ-CP tại đây.

     ⇒ Quý khách hàng có thể xem thêm cụ thể về Thông tư 78/2021/TT-BTC tại đây.

Quý khách hàng có thể tham khảo thêm một số dịch vụ khác mà TASCO cung cấp:

                 Cách tra cứu hóa đơn điện tử theo thông tư 78

                 Mẫu 04/SS-HĐĐT thông báo hóa đơn điện tử khi có sai sót

                 Hướng dẫn thực hiện giảm thuế giá trị gia tăng xuống còn 8% theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP

                 Dịch vụ hoàn thuế GTGT

                 Dịch vụ đại lý thuế

                 Dịch vụ kế toán trọn gói

                 Dịch vụ lập báo cáo tài chính

 

TASCO – ĐẠI LÝ THUẾ CHỊU TRÁCH NHIỆM CAO NHẤT MỌI DỊCH VỤ

Hotline: 0854862446 - 0975480868 (zalo)

Website: https://dailythuetasco.com hoặc https://dichvutuvandoanhnghiep.vn

Email: lienhe.dailythuetasco@gmail.com

Địa chỉ: 103/15 Nguyễn Thị Thập, P. Tân Phú, Quận 7, TPHCM

Fanpage: https://www.facebook.com/DAILYTHUETASCO

                              TASCO - TRAO NIỀM TIN - NHẬN GIÁ TRỊ

Bình luận